Viser til innkalling til kommunestyremøte fredag 19. november 2021 kl 09:00.

 

Fredag 12.11.2021 mottok Nordreisa kommune lovlighetsklage fra Statsforvalteren.

Med bakgrunn i dette har ordføreren besluttet at berammet møte i kommunestyret 19. november avlyses, og at det blir ekstra møte i kommunestyret 15. desember i tillegg til vedtatte møte i kommunestyret 16. desember, altså 2-dagers møte i kommunestyret.

Lovlighetsklagen vil bli behandlet onsdag 15. desember som første sak på sakslisten.

 

Hilde Nyvoll
ordfører