Troms Fylkeskommune informerer:

14. oktober 2016 skal alle TT-brukere som er godkjent i TT-ordningen få et ekstra beløp i TT-kortet.

Beløpene er tildelt i antall brukere, sone og brukergruppe.

Størrelsen på beløpene finner dere i taballen under:

  Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5
Brukergruppe B kr 500 kr 600 kr 700 kr 800 kr 900
Brukergruppe A (spesialbil) kr 750 kr 900 kr 1200 kr 1500 kr 2000

Er du usikker på det ekstrabeløpet du har fått, ta kontakt med Rogaland Taxi tlf. 51 90 90 01