Omlag 45 personer deltok på arrangementet, hvor det ble servert nydelig lapskaus og kake. Seniordans opptrådte med et flott danseshow, det var allsang og innlegg fra helse- og omsorgsledelsen i kommunen.
Takk til eldrerådet og frivilligsentralen for innsatsen under arrangementet !
 
Alt i alt en vellykket og hyggelig kveld.