Vi ønsker Elisabeth Gulbrandsen velkommen som ny barnehage- skolefaglig rådgiverstilling i Nordreisa kommune.

Elisabeth Gulbrandsen.jpg

Elisabeth tiltrer stillingen 1.9.2020.

Avdeling oppvekst og kultur er meget fornøyd med signering av ny rådgiver i staben.

Elisabeth vil få et særlig ansvar for å lede barnehagene og skolene i deres utviklingsarbeid, samt følge opp resultat og analysearbeid og bidra som rådgiver for virksomhetslederne.

Elisabeth har lang fartstid inn oppvekstfeltet med flere år som lærer og skoleleder i Tromsø kommune og de siste 3 årene som kommunalsjef for oppvekst i Kåfjord. Hun har arbeidet med skoleutvikling og har vært igjennom flere ulike satsinger og skoleutviklingsprosjekter og utviklingsarbeid i barnehage. Elisabeth er utdannet lærer, har videreutdanning i spesialpedagogikk og har tatt en mastergrad i utdanningsledelse ved universitetet i Tromsø.
Hun har god kjennskap til Opplæringsloven og Barnehageloven med forskrifter. Hun har vært involvert i forberedelsene til å ta i bruk ny læreplan fra høsten 2020 og har generelt mye erfaring med saksbehandling, forvaltning, tilsyn, rapportering, utrednings- og planarbeid. Som kommunalsjef har hun også tilegnet seg erfaring med kulturskole, barnevern og voksenopplæring.