Kommunestyret satt allerede ved budsjett for 2019 av en million kroner til styrking av frivillig sektor og særlig innenfor kultur-idrett som fremmer trivsel og vekst i kommunen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018 sak 81/18, vedtak: Det settes av inntil 1 mill kroner til et fond som går innenfor temaet «Kultur- og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa» som frivillig sektor kan søke midler fra. Fondet ses i sammenheng med vedtak i sak 63/18 punkt 10. Retningslinjer for fondet legges fram til behandling i oppvekst og kulturutvalget.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 25.10.2018 sak 63/18, punkt 10: Kommunestyret ber om egen sak til kommunestyret om hvordan kommunen kan bidra til å styrke og fremme frivilligheten i Nordreisa, under dette innvirkning på kommunale gebyrer og betalingssatser.

 

Oppvekst og kulturutvalget fikk saken på bordet etter valget og har fått ansvar for å utarbeide retningslinjer for fondet. Det ble endelig klart 10.06.2020.

tekst

Det er ikke så mange begrensninger på fondet i forhold til hvilken type aktivitet eller tiltak som kan støttes, så lenge det er innenfor kultur- og idrettssektor. Så, hvis det er lag- og foreninger som har gode tiltak så anbefaler vi dem å søke. Det vil bli utarbeidet et søknadsskjema som skal benyttes. Mer informasjon: Kulturvirksomheten, tlf 77588258.

Last ned søknadskjema her!