En person som har vært på gjennomreise i Nordreisa kommune har bekreftet positiv covid-19 test.

Denne personen var innom Spar Storslett fredag 30/7 på ettermiddag/kveld. Vi ber derfor personer som har vært innom Spar på dette tidspunktet om å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer på covid-19 - ta kontakt med Sonjatun v/koronatelefon - tlf. 77 58 81 14

- Fungerende kommuneoverlege Remi Paul - 

Sonjatun legekontor