Moan skole har hatt besøk av eksterne skolevurderere. Skolen har selv ønsket å få inn de eksterne veilederne for å se på arbeidet rundt læringsmiljøet på skolen.

Vurderingstema for skolen var: Moan skole som en trygg læringsarena med fokus på relasjoner og klasseledelse.

Ekstern vurdering ble gjennomført i uke 19.

De viktigste funnene i rapporten er:

  • De voksne på Moan skole viser varme og omsorg for elevene og bryr seg om den enkelte elev. Dette ble trukket frem som et gjennomgående og sterkt funn av de eksterne vurdererne.
  • Skolen har behov for å dele god praksis slik at lærerne sammen kan utvikle sin kunnskap i å være autoritative voksne i læringssituasjonene.
  • Skolen har behov for å rydde i utarbeidet planverk
  • Skolen bør legge til rette for å involvere foreldrene mer

 

Rapporten vil bli brukt i det videre utviklingsarbeidet på skolen neste skoleår.

Skolen har vært veldig fornøyd med å ha besøk av eksterne vurderer. Vi anser det som nyttig å få innspill på egen praksis fra erfarne pedagoger.  Den eksterne vurderinga peker på ting vi er gode på og ting vi må utvikle videre, dette skaper retning i utviklingsarbeidet på skolen.

 

Moan skole vil sammen med de tre andre skolene i Nordreisa skoleåret 2019/2020 innføre læringsbrett som verktøy i skolen, dette fordrer god klasseledelse og tydelige strukturer. Skolen vil også videreføre satsningsområdet:  lesing som grunnleggende ferdighet sammen med de andre skolene.

Klikk her for nedlasting av rapporten