Det vil være åpent fra 18:15 – 21:00.

Endringen skyldes at det gjennomføres livredningskurs i svømmehallen i disse dager.