Blant fastlegene i Nordreisa kommune har det den 25.02.20 vært gjennomført justeringer i antall pasienter på fastlegelistene.

 

Det gir følgende endringer i pasientlistene:

1.   Sanju Singh overfører 70 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 700 listepasienter.

2.   Wivi Vikebø overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.

3.   Bjørn Thomas Linnestad overfører 50 pasienter til Roald Inge Vestgaard, og får etter reduksjon 850 listepasienter.

Roald Inge Vestgaard går derfor fra 730 til 900 listepasienter.

De pasientene som blir berørt av endringene vil få beskjed av Helfo.

Endringene i listelengde er gjort for bedre å kunne ivareta befolkningen i Nordreisa som har behov for legehjelp. Hensikten er bla kortere ventetid og mer tilgjengelige fastleger med økt kapasitet for hver enkelt pasient.

Som tidligere kan man bytte fastlege på www.helsenorge.no