Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag

Departementet har fastsatt en endring i valgforskriften § 13 som innebærer at underskrifter på listeforslag etter valgloven § 6-3 kan være elektroniske. Ved elektronisk underskrift skal systemet Valgdirektoratet stiller til rådighet benyttes.

Link til lovdata - § 13.Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag. Taushetsplikt

 

 

Forskrift om valg til fylkesting i 2023 i fylker som skal deles

Departementet har fastsatt en egen forskrift om valg til fylkesting i 2023 i fylker som skal deles med virkning fra 1. januar 2024. Formålet med forskriften er at innbyggerne skal kunne velge sine representanter til de nye fylkestingene som om delingene er gjennomført, jf. forskriften § 2.

Link til lovdata - § 2.Oppdatering av manntallet