Vi har fått dobbelt så mye midler til drenering fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark som vi ba om, så det er bare å søke tilskudd til drenering!

Satsen er 2500kr/daa for systematisk grøfting og 38kr/m ellers (begrensa oppad til 2500kr/daa).

Nå i vårsmeltinga er det særlig lett å se hvor vannet samler seg på jorda, og dermed hvor det burde vært drenert. Bedre drenering gir bedre plantevekst og mindre forurensing.

Hos Landbruksdirektoratet kan du lese mer om ordninga, og hos Norsk landbruksrådgiving kan du lese mer om drenering i alle former. Hvis du har jord som ligger ubrukt kan vi også hjelpe til med å finne noen som vil drive den.

Ta kontakt med jordbrukskonsulent Chris Dybvad på tlf. 77 58 80 46 for spørsmål om tilskudd. 

Ta kontakt med rådgiver Ellen Reiersen i Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge på tlf. 481 29 147 for utarbeiding av grøfteplan.