Nordreisa eldreråd og Nordreisa frivilligsentral inviterer eldre i Nordreisa til

Er du 67 år eller eldre, det vil si født i 1950 eller tidligere er du herved invitert til markering av internasjonal dag for eldre
Når: Fredag 29.09.17 kl 17:00
Hvor: Kantina i idrettshallen
 
Det blir servert middag, kaffe og kaker og arrangementet er gratis!
 
Program:
  • Velkommen
  • Aktuelt tema
  • Servering av middag, kaffe og kake
  • Underholdning
  • Avslutning
 
Transport
Har du behov for transport tar du kontakt fredag 29.9.17 med frivilligsentraneln på tlf. 415 87 710 eller Knut M. Pedersen, leder av eldrerådet i Nordreisa kommune på tlf. 402 85 643.
 
VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN!