Menn i Helse starter opp i Troms og Finnmark – informasjonsmøte den 16. februar kl. 12-13

Er du mann nok til å jobbe innenfor helse? Er du mellom 25 og 55 år? Er du registrert arbeidsledig hos NAV? Ta fagbrev som helsefagarbeider og bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Nordreisa kommune har garantert for 3 rekruttplasser

https://mennihelse.no/