Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Prøvetakeren har anledning til å benytte medbrakte lovsamlinger som hjelpemidler.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Man må imidlertid ikke ha en slik rolle for å avlegge etablererprøve, prøven er åpen for alle.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Det koster kr 400,- å avlegge prøven, herunder forsøk på å avlegge prøven. Det er ingen begrensning i hvor mange ganger en person kan gå opp til prøven.

aaa
Lover og forskrifter

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:77770700
Epost:postmottak@nordreisa.kommune.no
Postadresse:Postboks 174 9156 STORSLETT
Besøksadresse:Hovedvegen 17 9151 STORSLETT

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorget
Telefon:77770700
Epost:postmottak@nordreisa.kommune.no
Postadresse:Postboks 174 9156 STORSLETT
Besøksadresse:Hovedvegen 17 9151 STORSLETT
Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-18 15:09