Skolen avvikles med samlinger på to-tre dager med ca. en måneds mellomrom fram til sommeren. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.invanor.no/troms

Søknadsfrist 25.2.2005

Nordreisa kommune støtter deg økonomisk dersom du vil delta.

Kontakt: Næringskonsulent Knut Berg på tlf 77770765