Din kommune vil i større eller mindre grad bli berørt av Forsvarets øvelse Cold Response. For at lokalbefolkningen skal holdes best mulig orientert om øvelsen har vi laget et faktaark som vi håper dere har mulighet til å legge ut på kommunens nettsider. 
Skal du ut på veiene i de berørte områdene, bør du sjekke trafikkmeldinger og planlegge turen din ut fra det. Skulle du møte på en militær kolonne på veien, er det viktig å huske på at de militære kjøretøyene kan ha begrenset sikt. 

Vedlagt ligger faktaark på norsk og engelsk:

Fact sheet Cold Response - english

Faktaark Cold Response 2020 - norsk