Faktura for 4.termin 2019 på kommunale avgifter er forsinket

Grunnet tekniske problemer er utsendelse av faktura på kommunale avgifter forsinket.

Faktura sendes ut innen kort tid.

 

Økonomitjenester