Øvrige terminer forskyves ikke, og forfaller henholdsvis 15. mai, 15. august og 15. november 2010.