Fakturering barnehage/sfo

Regjeringen har bestemt at foresatte ikke skal betale for barnehage (inkl kost) og SFO  i den perioden tjenestene er stengt.

Fritaket gjelder også for de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilte omsorgsbehov.

For mye betalt på faktura for mars blir avregnet på neste faktura.

 

Økonomitjenester