FAMILIESENTERET INFORMERER

Innføring av telefontid:

Vi informerer med dette at det fra mandag 26.09.16 innføres telefontid for henvendelser til helsesøstre, saksbehandlere barnevern og merkantil. Samtidig vil det bli endring på ekspedisjonstid/resepsjon.

Telefontid mandag til fredag

  • kl 08:30 – 09:00
  • kl 13:00 – 14:00
Familiesentret tlf. 77 58 82 00 har følgende menyvalg:
  1. helsestasjon
  2. barnevern/akutt
  3. leder
  4. merkantil

Du kan også ringe våre ansatte direkte - oversikt over ansatte finner du på kommunens hjemmeside ved å klikke på "Finn et telefonnummer"

Åpningstid:
Huset er åpent fra kl 08.00 – 15.00 mandag-fredag
Ekspedisjon/resepsjon er betjent mandag-torsdag fra kl 08.00 – 11.30

Andre viktige telefonnummer:

Brann:110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111            
Sykepleier flyktninger 77 58 83 73
Familievernkontoret 46 61 55 90                       
Krisesenter: 77 61 10 60
Legevakt: 116 117
Legekontor 77 58 81 00

 

Postadresse: Nordreisa familiesenter, Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.
Besøksadresse: Flomstadveien 10, 9151 Storslett (ved Nordreisahallen)