Det er oppdaget feil i visning av møtedokumenter på vår innsynsportal.

Vi beklager dette, det jobbes med å få dette rettet.

Her er oppskrift på hvordan dere får korrekt visning av dokumenter - trenger dere ytterligere bistand er det bare å ta kontakt med digihjelpen på  servicetorget på tlf. 77 58 80 15.