Vår felles utfordring:​

I dag er Storslett sentrum og Sørkjosen preget av at​ hvert bygg ligger for seg selv med egen parkeringsplass​ og fysiske skiller mot nabobygg. På den måten fremstår ikke​ bebyggelsen som innbydende tun eller nabolag eller bydeler,​ som folk ønsker å ferdes i.​
Det ønsker Nordreisa kommune og Nordreisa næringsforening​ å bidra til å endre med dette initiativet, slik at​ våre sentrumsområder blir mer trivelige steder å handle​ og oppholde seg i.
Et besøk i våre sentrumsområder skal​ oppleves som en positiv opplevelse, som man gjerne vil​ tilbake til.​

Alle som ønsker å delta på møtet ber vi melde​ seg på her, innen fredag 7. juni.


Velkommen skal dere være!​

arrangement Nordreisa logo.png

Jeg ønsker å melde meg på kommunens og næringsforeningens fellesmøte