Ferie for alle på Haraldvollen - et ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi.

Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier som ikke har mulighet for selv å reise på ferie, og de har følgende ferietilbud når det gjelder familieopphold - Familier med minimum ett barn 6-13 år.

Det nærmer seg frist for å søke om plass på høstferie 17. – 20.november.

Vedlagt følgerinvitasjon, samt søknadsskjema til Ferie for alle.

Vårt tilbud fra Troms Røde Kors er beregnet på barnefamilier med barn i alderen 6 – 13 år.

Vi håper at flere familier vil være interessert i å søke høstferieopphold.  Sammen med hyggelig vertskap på Haraldvollen og våre frivillige ferieverter, ønsker vi å tilby trivelig familieferie med

forskjellige aktiviteter ute og inne disse novemberdagene. 

Søknadsfristen er: 15.oktober

Velkommen til Ferie for alle på Haraldvollen!

 

Med vennlig hilsen

Harriet Karlsen

Tilrettelegger kommunikasjon/marked

Mobil 905 43 510

harriet.karlsen@redcross.no

www.rodekors.no/troms

Kontor og postadresse:

Troms Røde Kors, Havnegt. 20, 9405 Harstad

Fakturaadresse:

EHF org.nr. 971432489 invoice@redcross.no