Resultatet etter dagen var 4-5 timer med film. Dette er kortet ned til en film på ca 10 minutter som forteller litt om bakgrunnen for opprettelsen av kommunestyret, litt om planlegginga av dagen og om litt om gjennomføringa. Filmen er nå lagt ut på www.sjumilssteget.no. Sjumilssteget.no er et nettsted som presenterer sjumilsstegmodellen, og som bidrar til å spre kunnskap om FNs barnekonvensjon til ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med barn og unge.