FHI har laget tre filmer på nord-samisk om korona. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FHI, Kautokeino kommune og produksjonsselskapet Forest People.

Tilbakemeldingene til kommunelegen som informerer er god, og en av tilbakemeldingene er "Filmene gjør oss tryggere" 

 

 

Nordreisa kommune koranvirus - temaside