Kommunen vil derfor oppfordre alle innbyggere som bor langs Reisaelva eller andre utsatte vassdrag om å tenke på denne faren og gjøre forberedelser. Har du for eksempel en utsatt kjeller så kan verdisaker flyttes ut.

Kommunen har satt i gang sine forberedelser og vil i tiden framover følge situasjonen nøye. Vi vil komme med ytterligere informasjon i dagene og ukene framover når situasjonen tilsier det.  Har du spørsmål ta kontakt med Nordreisa kommune på telefon 77588015 eller send spørsmål på epost til postmottak@nordreisa.kommune.no eller via Facebook.      

Ordfører