Vi ber publikum melde fra til vann og avløpsvakt på tlf: 90 56 99 89, ved flomsituasjoner der hendelser truer infrastruktur. Sjekk egne stikkrenner og grøfter i tilknytning til egen eiendom slik at alle vannveier er åpne. Dette vil minske risiko for skade på egen og andres eiendom.

Se Varsom.no for farevarsel: Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Troms og Vest-Finnmark | Varsom.no