Nordreisa kommune har mottatt flomvarsel fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og NVE.

Det er stor vannføring i flere vassdrag. Det ventes relativt varmt vær og noe nedbør i løpet av helgen. Det er fortsatt snø i mange områder, som følgelig vil fortsette å smelte.

Kombinasjonen regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring i små og middels store elver. 

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Beredskapsmyndigheter vurderer fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.