Nordreisa kommune har satt i gang revisjon av kommuneplanens arealdel og inviterer til folkemøte for å få innspill og orientere om kommunens fremtidige utfordringer med arealbruk; hva trenger vi av areal feks til næring, boligtomter, kirkegård, arealer til barnehager, skole og omsorg, til fritid og friluftsliv og hva med E6 over Reisafjellet og gjennom sentrum?

Til møtet kommer ordfører John Karlsen, arealplanlegger Rune Benonisen og Statens Vegvesen. Christin Andersen som er deltidsstudent ved studet "Foresight, med fokus på næringsutvikling i Nord-Områdene" ved UiT, skal fremføre fremtidsscenariet: Nordreisa 2020.   

Vi ønsker at flest mulig møter opp. Vi mener bred deltakelse vil gi en bedre arealplan, for fremtidens sentrumsområder Sørkjosen - Storslett. Næringsaktører, ildsjeler, samfunnsaktører, organisasjoner og alle andre interesserte oppfordres til å møte opp.

Har du spørsmål? Ta kontakt med ordfører John Karlsen på telefon 77770720 eller arealplanlegger Rune Benonisen på telefon 77770768.