Folkemøte om utbygging Kvænangsfjellet 24.juni kl 18.00 på grendehuset i Oksfjord

Nye Veier AS inviterer til åpne folkemøte om utbyggingen av E6 Kvænangsfjellet.

Tema:

Prosjektleder Steinar Rask vil informere om prosjektets innhold og arbeidet med reguleringsplanen. 

Erik Gjeten vil informere om grunnerverv. 

Møtet vil vil arrangeres i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger for begrensnings av smitte.