Foto: Framtid i Nord

 

Nordreisa kommune inviterer til åpent folkemøte om sentrumsområdet i Storslett nasjonalparklandsby.

Tid: torsdag 12. september, klokken 18:00

Sted: Halti Kulturscene

 

Nordreisa kommune har engasjert Konzept Arkitektur til utarbeidelse av et forprosjekt for sentrumsområdet i Storslett nasjonalparklandsby. Dette arbeidet er nå i gang, og vil presenteres på et åpent møte torsdag 12.10.

Formålet med prosjektet, som er tildelt regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune, er å videreutvikle nasjonalparklandsbyen og regionsenteret Storslett ved å lage en detaljert plan for sentrumsområdet, basert på omlegging av veikryss E6 og fylkesvei 865 og dermed frigivelse av vegareal til torg.

Vi ønsker gode innspill som kan bidra til å forme framtidas Storslett. Alle interesserte er velkommen!

http://www.framtidinord.no/pluss/2017/10/05/Hvordan-vil-du-ha-sentrum-15403957.ece

 

Kontakt:

Ida Wigdel, næringsutvikler

T: (+47) 77 58 80 53

E: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no