I utgangspunktet er det en rullering av gjeldende planer. Gjeldende samfunnsdel er fra 2013 og arealdelen er fra 2014.

Hensikten med møtene er blant annet følgende:

  • hva er kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
  • å informere om det pågående arbeidet med disse to planene.
  • hva en kan gi innspill om til planene
  • hvordan gi innspill

Det er selvsagt mulig å komme med innspill, tanker og vyer for Nordreisa under møtene.

Ytterligere informasjon finnes i varselet om oppstart av planarbeidet på kommunens hjemmeside her: Varsel oppstart

Planprogrammet for kommuneplanen vedtatt av kommunestyret finnes her: Planprogram