Nordreisa kommune har bestilt et skadedyrfirma for å få de til å vurdere forholdene rundt Sonjatun, hvor det nylig var observert rotte. 

Folk må selv gjøre tiltak for beskytte hjemmene sine og vi anbefaler å lese hva FHI skiver om rotter

De viktigste rådene er:

  • Ikke la mat eller søppel ligge utendørs
  • Bruk søppeldunk og kompost med tettsluttende lokk
  • Ikke ha trær og busker langs husveggen
  • Klipp gresset kort rundt hele huset
  • Pass på at dørene kan lukkes tett. Tett hull og sprekker i vegger, vinduer og gulv
  • Tett ventiler og andre hulrom
  • Ikke oppbevar ved, bildekk eller andre ting langs husveggen. Dette kan gi skjulerom for dyrene.