Du må huske å forhåndsstemme dersom du er bortreist på valgdagene 8. og 9. september, eller er folkeregistret i en annen kommune enn Nordreisa kommune. 

Det er mulig å forhåndsstemme i alle landets kommuner til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september, men på valgdagen må du stemme i din hjemkommune. 

På rådhuset v/Servicetorget kan du forhåndsstemme:

  • Fra 12. august til 6. september alle hverdager mellom kl 08.00 og kl 15.00
  • Langåpent til kl 18.00 følgende torsdager:15.8 - 22.8 - 29.8 og 5.9
  • Lørdag 31.8 fra kl 10.00 - 13.00

Det blir også i tillegg gjennomført forhåndsstemming onsdag 28. august ved:

  • Sonjatun sykehjem fra kl 10:30 - 12:00
  • Sonjatun bo- og kultursenter fra kl 12:15 - 14:00
  • Omsorgssenteret fra kl 14:15 - 15:00

I tillegg blir det opprettet forhåndsstemmemottak på rom 40 ved Nord-Troms Videregående skole avd. Storslet torsdag 29. august fra kl. 12:00 - 14:30.

Husk legitimasjon med bilde og gjerne også valgkort!

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Valgstyret i Nordreisa kommune

Klikk her for å lese mer om valg

Klikk her for å finne valglokaler