I dagens formannskapsmøte er det bla. besluttet følgende: 
  • Videreføre stenging av campingplasser inkludert vintercamp - vedtaket videreføres til og med 19. april 2020 for utenbygds.  Oppheves fra og med 20. april.
  • Skoler, barnehager, rådhus med mer: 
    • Barnehager og skoler skole åpnes i samsvar med nasjonale beslutninger
    • Rådhus, bibliotek, kulturscene, kino, idrettshall og institusjoner holdes stengt for besøkende/kunder frem til og med 1. mai.
  • Forbud mot sammenkomster: Vedtaket videreføres til og med 1 mai.
  • Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune: Vedtaket videreføres t.o.m. 22. april, gjelder for Oslo og Viken.
  • Stenging av overnattingssteder i Nordreisa: Vedtaket oppheves
  • Stenging av aktiviteter i kommersielle reiselivsbedrifter: Vedtaket oppheves
 
Fullstendig utskrift av vedtakene vil bli lagt ut her så snart protokollen er ferdigstilt.