I dagens formannskapsmøte ble følgend vedtatt:

  • Nordreisa kommune ønsker et nytt havneprosjekt igangsatt med sikte på å gjøre Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer.
  • Nordreisa kommune erkjenner at prosjektet for å tilrettelegge for ny industrikai i Bakkeby ikke lenger er en aktuelle satsning.
  • Nordreisa kommune søker fylkeskommunens om omdisponering av tilsagn om tilskudd på kr. 5 mill. til industrikai i Bakkeby, til det nye kaiprosjektet i Sørkjosen.

 

Særutskrift forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen