Åpning av Haltibygget vil medføre ekstra smitteverntiltak, men bla annet biblioteket har fått utarbeidet egen veileder gjennom bibliotekarforbundet. I tillegg må det lages rutiner og oppslag i hallen som viser hvilke forholdsregler som gjelder.

Smittesituasjonen i Nordreisa er god og derfor anbefales det at Halti kan åpnes. Dette vil gi oss erfaringer før åpning av kommunehuset.

Kikk her for særutskrift