Saksdokumenter er tilgjengelig på møteportalen og på kommunens hjemmeside.

 

Her er noen av sakene som skal opp til behandling:

  • Søknad om kjøp av næringsareal ved Flyplassvegen
  • Videreføring av vertskommunesamarbeid om IKT - NorIKT