Formannskapet skal behandle følgende saker i dag:   
PS 18/20         Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen
PS 19/20         Koronatiltak – lokale restriksjoner
PS 20/20         Koronapandemien – vurdering av investerings tiltak i privat, regional og statlig regi