Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Nordreisa kommune har lang tradisjon på å bidra til TV-aksjonen, og i fjor ble kr 10.000,- gitt til TV aksjonen CARE som bidrag til Cars arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av vedens mest sårbare områder. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.

Et enstemmig formannskap vedtok følgende i møte 11.06.2020:
 Nordreisa kommune bidrar med kr. 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt WWF. Beløpet dekkes fra ansvar 170 – politisk.

Kikk her for å lese mer om TV-aksjonen 2020