Formannskapet har vedtatt at Oksfjord og Straumfjord il får skjenkebevilling 1. og 2. august 2014

Et enstemmig formannskap vedtok at Oksfjord og Straumfjord il v/Line Nyvoll Bergland gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl og vin) 1. og 2. august 2014. Skjenkested er Oksfjord grendehus, Oksfjordhamn.

Klikk her for protokoll fra møtet