Formannskapet godkjenner utvidelse av cellegiftbehandlingtilbudet i Nordreisa

Et enstemmig formannskap godkjente i dag at det startes ombygging og innkjøp av utstyr til Sonjatun sykestue for å utvide cellegiftbehandlingstilbudet i Nordreisa. Tiltaket finansieres ved bruk av avsatte midler og midler gitt i gave.
Det søkes opprettet en 50 % sykepleierstilling i hjemmesykepleien. Dette gjøres via budsjettbehandlingen 2015.