Formannskapet har i møte i dag vedtatt følgende:
 
Basert på gjeldende smittesituasjon lokalt og regionalt iverksettes følgende tiltak fra og med 16. april 2021:
 
  1. Hjemmekontor: Som hovedregel praktiseres ikke hjemmekontor for kommunalt ansatte. 
  2. Rådhus: Rådhuset gjenåpnes for publikumsbesøk.
  3. Kino: Kinoen gjenåpnes.
  4. Svømmehallen: Svømmehallen gjenåpnes, men for voksne med maksimalt deltakerantall på 10 i hver gruppe.
  5. Politiske og administrative møter: Alle møter bør som hovedregel organiseres om digitale møter.  For politiske møter avgjøres dette av vedkommende møteleder.
  6. Innendørs og utendørs trening for voksne: Søknaden fra Nordreisa IL, fotballgruppa innvilges, og det tillates kontakttrening.. Det settes et maksimalt deltakerantall for innendørs treninger med 20 personer.  Likeså får idrettslaget tillatelse til at voksne over 20 år kan trene sammen med deltakere under 20 år. 
  7. Idretts- og fritidsaktiviteter innendørs: Det tillates et maksimalt deltakerantall på 20 personer, så lenge disse kan holde minst en meters avstand til hverandre. Personer som fra andre kommuner til daglig jobber eller går på skole i Nordreisa får dispensasjon til å delta på arrangement utenom arbeid/skole.
  8. Formannskapet understreker for øvrig at de anbefalte smittevernregler opprettholdes for alle de ordninger det åpnes for.

Klikk deg inn her for å se opptak fra møtet