Oppvekst- og kulturutvalget har i møte 25.11.2020 vedtatt forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021 - 2024.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn og høringsfrist er 20. januar 2021.

Se forslaget her:

Planprogram, høringsutkast nov. 2020.pdf

 

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@nordreisa.kommune.no eller sendes Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett.

Vedtak:

Melding om vedtak, høring.pdf