Vi er i gang med å lage et bedre og finere inngangsparti på rådhuset på Storslett. Nytt servicetorg er snart på plass innenfor den nye hovedinngangen som blir rett under tallet «1949». Utenfor blir det også utbedringer for biler, syklister og gående. Nå skal sykkel- og gangstien bli tydelig adskilt og merket slik at syklister og gående ikke risikerer å måtte passe seg for biler inn på stien. Over sommeren benytter vi betongkubber for å dele opp arealet. Etter sommeren kommer vi til å se på andre måter som opprettholder merkingen men at det også tas hensyn til forskjønning av området.

Fra tirsdag 25. juni gjelder følgende:

  • Foran rådhuset er det plass til tre biler som alle må ha handicapmerke for å kunne stå der.
  • Andre biler parkeres bak rådhuset og på den store offentlige parkeringen «bak Hagan-bygget».

God sommer til syklister, gående og bilister