Krigshandlingene i regionen vår har satt sine spor, både hos våre forfedre, i landskapet og i historien. Tvangsevakuering, slakting av husdyr, nedbrenning av hus og hjem opplevdes nok uten tvil svært dramatisk. De tvangsevakuerte ble spredt over store deler av landet. Vennlige folk hjalp til med mat, klær og husrom til de evakuerte. Mange har holdt kontakten videre i generasjoner. Men det finnes også historier om evakuerte som ble dårlig behandlet. Noen mistet også sine kjære under evakueringa og fant dem aldri igjen. 

«Den brente jords taktikk» som ble gjeldende innebar å brenne, sprenge og ødelegge alt som kunne være til nytte og holde liv i mennesker. En hel landsdel lå i ruiner og en hel befolkning ble påført enorme lidelser. Den tyske tilbaketrekningen i nord påførte befolkningen store påkjenning både av materiell og ikke minst emosjonell art.

Allerede sommeren 1945 reiste store deler av de evakuerte hjem og startet gjenreisninga. Til tross for store utfordringer, var folk fast bestemte på å reise hjem for å bygge opp sine hjemsteder. Gjenreisninga var en tid som var preget av sterk dugnadsånd og innsatslyst.

Vi som er født i Norge etter krigen har fått vokse opp i frihet med demokrati og respekt for hverandre. Vi er så heldige at vi bor i et land hvor vi kan si det vi vil, tro på det vi vil og leve som vi vil. Men det er ingen selvfølge. Det er ingenting som kommer av seg selv.

Våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre hadde det ikke slik. De som kommer til oss fra land i konflikt hadde det ikke slik. Vi skal være takknemlig til alle dem som under andre verdenskrig bidro i kampen mot diktatur og barbari – for demokratiet. Vårt samfunn er bygget på verdiene demokrati, toleranse og menneskeverd. Det er ikke gratis. Det må aldri tas for gitt. Dypeste respekt og takknemlighet for våre forfedre som har kjempet vår kamp.

Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune

Våre falne - klikk deg inn på lenken for å se presentasjonen