Frisklivssentralen åpner september 2021

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud for deg som ønsker å endre levevaner. Vi tilbyr oppfølging i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakkslutt. Gjennom en frisklivsresept på 12 uker får du veiledning både individuelt og i gruppe. Gruppeaktivitetene foregår både ute og inne, og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form. Egenandelen er på 300 kr og dekker deltagelse gjennom hele perioden. Vi starter opp i september 2021. Ta kontakt med Eivind Egestad på telefon 77 58 81 97 om du vil delta eller har spørsmål.