Det ventes faregrad 4 bl.a. i Nordreisa, deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark.  

 

Varsom.no vurderer skredfaren slik:

 

Økende vind, stigende temperatur og mye nedbør som etter hvert vil komme som regn omtrent til topps, øker skredfaren betraktelig utover ettermiddagen. Det forventes at det kan gå mange naturlig utløste våte skred og noen skred vil trolig få langt utløp. Mildværet kan også påvirke vedvarende svake lag både dypere i snødekket og høyere til fjells enn det som har vært tilfelle tidligere i vinter, og skred utløst på slike lag kan bli store eller svært store. Skredfaren vil være høyest sent på dagen når mildværet har slått skikkelig til og i ytre strøk der det kommer mest nedbør.

 

Les mer på www.varsom.no/snoskred

 

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder. Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. Under spesielle forhold forventes det mange store og noen svært store naturlig utløste skred.

 

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.

 

Rådmann