Lavterskelaktiviteter for barn og unge og grupper med spesielle behov prioriteres. Retningslinjene beskriver nærmere hvem som kan søke og hva det kan søkes om.

Bruk eget søknadsskjema og send inn søknad til Nordreisa kommune, Utviklingsavdelinga, postboks 174, 9156 Storslett innen 31.12.2008.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Ruth Uhlving i Nordreisa kommune tlf 7777 0766 (mandag og torsdag) eller til Toril Skoglund, avd for idrett og folkehelse, kulturetaten, Troms fylkeskommune tlf 777 88 179.

Her finner du søknadsskjema og retningslinjer.