Oppstart onsdag 26 .oktober 2022 kl 17.30 - 18.30 i kulturskolens lokaler, inngang Storslett samfunnshus.

Varighet 8 uker. 

Påmeldingsfrist: 23 oktober.

Søknadskjema finner du her:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=5428&languageCode=nb

PS: Begrensede plasser